Kontaktuppgifter

 

 

Är du intresserad av att bli medlem i föreningen eller har du frågor kring verksamheten tveka inte att ta kontakt med någon i styrelsen eller kom till våra onsdagsträffar i Ateljén 18.30-21.00 på Brogatan 10.

Medlemsavgiften är 200 kr/år och vårt plusgiro-nummer är 4333755-9.

 

 

Bodens konstförenings styrelse 

Birgitta Tjernström Ordförande 0921-19167
Ulla Wikman Vice. Ordf. 0921-480129, 070-3748951
Edda Ericsson Sekreterare 0921-54148
Ann-Marie Johansson Kassör 0921-18288, 073-0470201
Kerstin Andersson Ledamot 073-0769541
Gunilla Gezelius Ledamot 070-202 86 19

 

 

 

Har du frågor kring hemsidan eller vill du få in dina bilder i Medlemsgalleriet, kan du skicka ett mail till webbansvarig Jessica Almqvist-Nilsson.