Kontaktuppgifter

 

 

Är du intresserad av att bli medlem i föreningen eller har du frågor kring verksamheten tveka inte att ta kontakt med någon i styrelsen eller kom till våra onsdagsträffar i Ateljén 18.30-21.00 på Brogatan 10.

Medlemsavgiften är 200 kr/år och vårt plusgiro-nummer är 4333755-9.

 

 

Bodens konstförenings styrelse 

Edda Ericson Ordförande 073-070 15 51
Ulla Wikman Vice. Ordf. 070-3748951
Anne-Marie Johansson Kassör 073-825 88 07
Gunilla Gezelius Sekreterare 070-202 86 19
Eva Stenberg Ledamot 070-292 56 35
     

 

 

 

Har du frågor kring hemsidan eller vill du få in dina bilder i Medlemsgalleriet, kan du skicka ett mail till Ulla Wikman. ullawikman50@gmail.com