Onsdag 18 april

18,30 i Ateljén

Fri målning   

 

 

Lördag den 21 april har  vi

”Målarlördag”

Föreningen bjuder på pizzalunch Anmälningslista finns i ateljén